Optimale løsninger på store og små udfordringer

Netteam udvikler datacenternetværk for Ikano Bank

Ikano Bank kræver pålidelighed og ekspertviden af sine nære samarbejdspartnere. Det finder Ikano hos Netteam, som har udviklet det nordeuropæiske datacenternetværk for Ikano Bank.

‘On fair terms’. Sådan lyder essensen af Ikano Banks værdier, og man møder sloganet overalt, når man bevæger sig rundt i bankens kontorlandskab i Glostrup. Også på væggen i konferencelokalet, hvor lederen af Ikano Banks arkitekt- og projektafdeling denne sommermorgen tager imod.

– Værdierne er vigtige hos os, siger Stefan Bach, som har ansvaret for den interne infrastruktur i Ikano Bank. Han forklarer, at begrebet ‘on fair terms’ både skal opfattes som et løfte og en fordring til Ikanos samarbejdspartnere. Her er der klare aftaler, transparens og et fokus på konstant at finde nye løsninger. Det gælder også i forhold til det nye datacenter, som Netteam i to omgange har deltaget i udviklingen af for Ikano Bank. Selvom Netteam for fem år siden var leverandør på datacenteret, var det ikke givet, at netværksvirksomheden skulle engageres til opgraderingen fra den oprindelige 1 gigabit-løsning til en mere tidssvarende 10 gigabit. Faktisk indhentede Stefan Bach i efteråret tre tilbud, som det er obligatorisk ifølge Ikano Banks interne retningslinjer. Og der var klare begrundelser for genvalget af Netteam som leverandør.

– For det første var Netteam konkurrencedygtige. For det andet var det vigtigt at have en leverandør, som forstår både det gamle og det nye udstyr. Og så handler det jo altid om mennesker og kompetencer, og hos Netteam er de meget kompetente. De kender deres produkter til bunds, har erfaringen og sætter systemet op, så det er skalerbart. Det betyder meget for en vækstvirksomhed som os, siger Stefan Bach.

 

ikano_bank_02_ny

Store og små udfordringer

Her i løbet af foråret har Netteam så stået for WDM-udviklingen med Nexus-platformen i det spejlede datacenter, som servicerer Ikano Banks afdelinger i ti europæiske lande. Det har været vigtigt for Stefan Bach at have en leverandør, der har kunnet skabe en glidende overgang fra det gamle til det nye system. Og som på en og samme tid har udviklet selve datacenteret og optimeret netværket både på og imellem Ikanos europæiske lokationer. Det handler med andre ord om at finde optimale løsninger på store og små udfordringer – præcis som det er beskrevet i Ikanos værdier, hvor ‘Working together’, ‘Common sense and simplicity’ og ‘Daring to be different’ kombineres i begrebet ‘On fair terms’. De krav lever Netteam op til.

– Vi skal have et setup, som leverer stabilitet, oppetid og performance. Det skal også være skalerbart, hvor det er let at addere nye porte til tredive nye medarbejdere, fordi IP-adresse scopet er designet rigtigt. Det er helt basalt, men vigtigt – også at der er redundans med dobbelt strøm og backup-linjer, så systemet ikke går ned, siger Stefan Bach. Han giver et konkret eksempel.

– Driftsikkerhed afhænger altid af mange faktorer. Eksempelvis har vi haft udfald i forbindelsen til vores kontorer i England. Udfaldene havde ikke noget med Netteam at gøre, men der blev vi faktisk reddet af det backup-system, som Netteam var med til at lave via en VPN-tunnel for flere år siden. Det giver en meget stor tryghed. Et kontor, der ikke har adgang til datacenteret, kan jo lige så godt gå hjem, siger Stefan Bach.

Det tredje niveau

Samme tryghed oplever Stefan Bach i forhold til sikkerhedsaspekter som styring af logging og krypteret trafik. Også her er Netteams medarbejdere eksperter på deres felt.

– Netteam er inde som sikkerhedskonsulenter på alt vores Cisco-udstyr, og vi bruger dem i det hele taget som tredje niveau. Vi har vores servicedesk. Vi har ekstra interne teknikere, hvor vi også har uddannede Cisco-teknikere. Og så henter vi Netteam ind som tredje niveau. De prøver altid at hjælpe, og jeg har flere gange oplevet, at de har afbrudt møder og kurser for at hjælpe os. Det er dygtige folk, siger Stefan Bach.

Videokonference sætter ansigt på nye kollegaer

Ikano Bank har i forbindelse med en større opgradering af det interne netværk fået installeret videokonference udstyr i samtlige af koncernens 13 lokationer rundt om i Nordeuropa. Udstyret er leveret af Netteam, som også har stået for opsætningen af fem fuldt udstyrede konferencerum i hovedkontoret i Lund og tre i Glostrup-afdelingen. Alle konferencerum bliver brugt flere gange dagligt, fortæller lederen af Ikano Banks arkitekt- og projektafdeling.

– De virtuelle møderum er især vigtige, når man ikke kender hinanden. Gamle kollegaer kan nok klare det meste over telefonen, men med nye kollegaer er det rigtig godt at få sat ansigter på med videodelen, siger Stefan Bach.

Udspringer af IKEA

Ikano Bank er et selskab i Ikano Gruppen, som i 1988 blev udskilt fra IKEA som en selvstændig gruppe af virksomheder. Ikano Gruppen er opdelt i fire forretningsområder, der dækker hovedaktiviteterne finansiering, forsikring, fast ejendom og detailhandel.